Fortrydelsesret

Oplysninger om fortrydelsesretten

Du har som forbruger i forbrugerkøb 14-dages fortrydelsesret efter Forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesretten kan ikke gøres gældende af erhvervsdrivende i handelskøb. Fortrydelsesretten gælder kun for 1) aftaler indgået ved fjernsalg og 2) aftaler indgået uden for Hiway Data ApS’ forretningssted. Købelovens mangelsregler kan desuden finde anvendelse.

Fortrydelsesretten betyder ikke, at du har en ubetinget ret til at få det fulde beløb for varen retur. Hvis varen er blevet håndteret på en sådan måde, at den ikke har nogen værdi, vil du ikke have krav på at få købesummen retur. For at få den fulde købesum retur, må varen kun være brugt i samme grad, som er accepteret inden købet i en almindelig fysisk butik. Før du sender en vare retur, skal du derfor gøre dig klart, om en almindelig butik ville acceptere den benyttelse af varen den har været udsat for. Du har altså ret til at se varen an og afprøve visse funktioner. Derimod vil returbeløbet kunne nedsættes, såfremt varen har været brugt i en længerevarende periode eller i det hele taget viser tegn på slid.

Bemærk, at fortrydelsesretten ikke gælder ved levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, dvs. spilkoder, licensnøgler og lign. der sendes via e-mail, SMS eller lign. leveringsform.

Udnyttelse af fortrydelsesretten

Ønsker du at gøre brug af din 14-dages fortrydelsesret, skal du give os meddelelse herom senest 14 dage efter den dag, hvor du har modtaget varen. Meddelelsen skal gives i form af en utvetydig erklæring på e-mail til info@hiway.dk. Det er altså ikke nok, at du giver meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten over telefonen.

Ønsker du, at benytte din fortrydelsesret og indleverer i vores butik, kan du også gøre dette, Hiway Data ApS gør opmærksom på, at vi ikke udbetaler kontant, men at tilbageførslen sker via samme betalingsmiddel som ved købet med mindre andet er aftalt, når varen er beset, og testet af vores tekniske afdeling.

Vi beder dig udfylde og vedlægge dette returneringsskema (tryk her), hvis du ønsker at fortryde dit køb.

Returadressen er følgende:

Hiway Data ApS

Postboks 53

9800 Hjørring

Danmark

Pakken skal mærkes ”RETUR” og vedlægges en kopi af købsfakturaen som dokumentation for, at varen er købt hos Hiway Data ApS. Beløbet returneres via samme betalingsform, som du har benyttet til den oprindelige transaktion, medmindre du har accepteret noget andet. 

Hiway Data ApS anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost med omdeling.

På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system, og det fjerner derved enhver tvivl om, hvorvidt pakken er leveret til Hiway Data ApS. Du vil derved have mulighed for at efterlyse pakken såfremt levering ikke har fundet sted.

Har du købt en vare der volumenmæssigt ikke kan håndteres af post Danmark, kan du booke på ved at skrive til Danske Fragtmænd Express via booking@dfexpress.dk med følgende oplysninger:

 

Kundens navn

Kundens adresse

Kundens tlf nummer

Du booker selv og bliver ringet op af Danske Fragtmænd der aftaler et afhentnings tidspunkt med dig.

Du afregner direkte med Danske Fragtmænd, og betalingsformen er kontant ved afhentning minimum kr. 500,- incl. Moms og, Danske Fragtmænd tager ikke mod kort.

Du får en kvittering på beløbet.

Der går 3 hverdage fra du booker til levering har fundet sted.

Bemærk, Hiway Data ApS hæfter ikke for ændringer i Danske Fragtmænds prisstruktur.

Bemærk, at varer der returneres pr. efterkrav eller sendes uden porto nægtes modtaget af Hiway Data ApS.

Bemærk, at Hiway Data ApS ikke tilbagebetaler ekstra omkostninger forbundet med levering, hvis du udtrykkeligt har valgt en anden leveringsform end den mindst bekostelige standardlevering, som Hiway Data ApS har anvist.

Vilkår for tilbagelevering af varen

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Undtagelser til fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten efter Forbrugeraftaleloven finder ikke anvendelse på 1) aftaler hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for Hiway Data ApS’ forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr., 2) udførte ikkefinansielle tjenesteydelser hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med din forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført, 3) levering af varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg, 4) levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, 5) levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen, 6) levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen, 7) aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejde, som du på forhånd udtrykkeligt har anmodet om, 8) levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på og 9) levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium.

Fortrydelsesrettens bortfald

For at kunne benytte fortrydelsesretten skal varen være afsendt til Hiway Data ApS’ postboks på Postboks 53, 9800 Hjørring, senest 14 dage efter vi har modtaget utvetydig erklæring om, at du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten.

Forringelse af varens værdi

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Eller med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede varen i en butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi varen som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købesummen retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. Ved handelsmæssig værdi skal forstås den pris, sammenlignelige varer sælges til brugt mellem erhvervsdrivende. Eksempler på en brug der går ud, hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på, kan være:

  • Opstart og installation af computer
  • Opstart og installation af mobiltelefon
  • Indsættelse af farvepatron i printer

Såfremt varen har været monteret, installeret og/eller taget i brug forbeholder Hiway Data ApS sig ret til at nedsætte tilbagebetalingsbeløbet med et beløb der svarer til forringelsen af varens værdi.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen returneres i original emballage. Manglende original emballage medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor der ud fra en vurdering foretaget af Hiway Data ApS vil blive krediteret et mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende original emballage m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes. 

Bemærk, at ved montering af PC-systemer sammensat efter kundens ønske er der ikke længere fortrydelsesret fra og med det tidspunkt, hvor kunden har givet samtykke til at monteringen kan begynde. 

Bemærk, at fortrydelsesretten ikke gælder ved levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et varigt fysisk medium. Fortrydelsesretten bortfalder desuden, så snart plomberingen er brudt på plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware.

Bemærk, at hvis dit produkt leveres med tilhørende spil - også kaldet en gamebundle - så vil du ved brug af din 14 dages fortrydelsesret kun få det fulde beløb tilbagebetalt, hvis konvolutten indeholdende spillets serienøgle er ubrudt. Ved brud på konvoluttens forsegling forbeholder vi os ret til at fratrække spillets værdi i det tilbageførte beløb. Hvert spils værdi er skønsmæssigt fastsat til DKK 300,-.

Forbrugerens forpligtelser i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten

Alle produkter der returneres til Hiway Data ApS skal være forsvarligt indpakkede. Ved forsendelse af CPU, RAM, harddiske eller andre delikate produkter skal produktet tilbageleveres i en kasse eller lignende. Produkter der modtages i antistatisk materiale skal returneres i tilsvarende antistatisk materiale.

Varer der konfigureres eller indstilles på din foranledning, skal nulstilles til fabriksindstillinger såfremt du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten mod nedsat værdi pga. brug. Det betyder, at f.eks. apple-id skal slettes fra Mac-produkter. 

Som forbruger bærer du risikoen for varens forringelse eller undergang inden levering til Hiway Data ApS er sket, og mangelfuld emballering kan medføre, at rettighederne bortfalder.

Hvis du senere fortryder udnyttelse af fortrydelsesretten hæfter du for eventuelle omkostninger Hiway Data ApS måtte have pådraget sig, herunder undersøgelsesgebyr, returfragt, arbejdstid i forbindelse med undersøgelse af varen og/eller andre omkostninger.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@hiway.dk. I fald det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, se www.kfst.dk.

Yderligere spørgsmål

Yderligere spørgsmål kan rettes til info@hiway.dk eller telefon +45 98 90 23 54.