Kundeservice

Persondatapolitik

Persondata (GDPR)

Politik for beskyttelse af personlige oplysninger

Denne persondata politik træder i kraft med øjeblikkelig virkning for nye brugere og fra og med den 25. maj 2018 for eksisterende brugere. Denne persondata politik erstatter alle tidligere versioner.

 1. Generelt
  Denne persondata politik beskriver, hvordan Hiway Data ApS, indsamler, anvender, videregiver og gemmer dine personlige oplysninger.

  Via vores hjemmeside behandles personfølsomme oplysninger og/eller personoplysninger. Hiway Data ApS lægger stor vægt på en omhyggelig håndtering af personoplysninger. Vi behandler og beskytter derfor personlige oplysninger med største omhu.

  Vi følger retningslinjerne fra data beskyttelseslovgivningen/GDPR (General Data Protection Regulation), hvilket bl.a. indebærer:
  1. at vi gør tydeligt opmærksom på, hvad formålet er med vores behandling af personoplysninger, bl.a. ved hjælp af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.
  2. at vi begrænser vores registrering af personoplysninger til oplysninger, der er nødvendige for lovlige formål.
  3. at vi i tilfælde, hvor din tilladelse er påkrævet, på forhånd beder om din udtrykkelige tilladelse til at behandle dine personoplysninger.
  4. at vi træffer egnede foranstaltninger til at beskytte dine personoplysninger og at vi stiller tilsvarende krav til tredjeparter, der behandler personoplysninger på vores vegne.
  5. at vi respekterer din ret til at få indblik i dine personoplysninger samt at forlange disse rettet eller slettet.
  6. Persondata politikken gælder når Hiway Data ApS leverer tjenester og produkter i forbindelse med et køb, service problemstillinger og øvrig kontakt med Hiway Data ApS, såsom besøg på hjemmesiden. Du skal altid føle dig tryg når du deler dine personlige oplysninger med os. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvilke personoplysninger vi registrerer og benytter samt til hvilke formål. Det anbefales at læse denne omhyggeligt.
  7. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger blev senest ændret 24.05.2018
 2. Ansvarlig for personlige oplysninger
  Hiway Data ApS er ansvarlig for dine personlige oplysninger og behandlingen af disse. Hiway Data ApS har ansvar for, at håndteringen af disse oplysninger sker i overensstemmelse med loven.
 3. Vi behandler disse personoplysninger om dig
  Når du benytter vores hjemmeside, registrerer vi bestemte oplysninger om dig. Det kan være personoplysninger. Vi gemmer og benytter udelukkende personoplysninger, der afgives direkte af dig som led i de ønskede tjenester, eller hvor der gøres tydeligt opmærksom på, at de afgives til os med henblik på at blive behandlet.
  Til de formål, der fremgår af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, benyttes nedenstående oplysninger:
  Kontaktoplysninger, Fakturerings adresse, telefonnummer, e-mailadresse
  Fødselsdato
  Betalingsoplysninger, ordrehistorik
  Kundenummer, login information
  IP-adresse, enhedsinformation, geografisk information

  Information om hvilke varer eller tilbud som du har været interesseret i baseret på dine/handler på vores hjemmeside.
 4. Derfor behandler vi oplysninger om dig
  1. Tilmelding
   Brugen af bestemte dele af vores hjemmeside forudsætter, at du først opretter dig som bruger. Efter tilmeldingen gemmer vi dine indtastede personoplysninger under det valgte brugernavn. Vi gemmer disse oplysninger, så du ikke behøver indtaste dem igen, og således at vi kan kontakte dig som led i vores opfyldelse af aftalen.

   Vi videregiver ikke de oplysninger der er tilknyttet dit brugernavn til tredjepart, medmindre det er nødvendigt for at opfylde den aftale, du har indgået med os, eller lovgivningen forlanger det. Ved mistanke om bedrageri eller misbrug af vores hjemmeside kan vi videregive personoplysninger til relevante myndigheder.
  2. Adgang til portal
   1. Vores portal indeholder en redigeringsfunktion, hvor du selv kan indtaste, ændre og slette oplysninger.
  3. Behandling af ordre
   Når du afgiver en ordre til os, behandler vi den under brug af dine personoplysninger. Såfremt det er nødvendig for korrekt behandling af din ordre, kan vi også videregive dine personoplysninger til tredjepart. Yderligere oplysninger fremgår af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.
  4. Markedsføring og reklamer
   Som supplement til oplysningerne på vores hjemmeside kan vi også holde dig ajour med ny produkter og tjenester:
   post, pr. mail, via sociale medier.
  5. E-blanket og nyhedsbrev
   Vi giver via vores hjemmeside mulighed for at stille spørgsmål ved hjælp af en E-blanket, hvor du bliver bedt om at indtaste forskellige oplysninger til brug for behandlingen af din henvendelse. Du bestemmer selv, hvilke oplysninger du afgiver. De oplysninger, som du sender til os, gemmes så længe, som det henset til blankettens art eller indholdet af din henvendelse er nødvendigt for fuldstændig besvarelse og behandling af denne.

   Vi tilbyder et nyhedsbrev, hvori vi informerer om vores produkter og/eller tjenester. Det enkelte nyhedsbrev indeholder et link til brug for afmelding.
 5. Lovlige grunde for vores behandling af dine personlige oplysninger
  Hiway Data ApS baserer behandlingen af dine personlige oplysninger på et antal retsgrundlag som beskrives herunder.

  Vi behandler dine personlige oplysninger for at kunne opfylde aftalen med dig som kunde, såsom at gennemføre et køb og få adgang til ordrehistorik. Vi behandler oplysninger som købshistorik i overensstemmelse med dette retsgrundlag.

  I visse tilfælde har Hiway Data ApS en juridisk forpligtelse til at behandle dine personlige oplysninger. Dette gælder f.eks. behandlingen af personlige oplysninger som vi udfører for at kunne opfylde regnskabslovens krav.

  Retsgrundlaget for behandling af dine personlige oplysninger for at kunne sende dig tilbud på vores produkter og tjenester baseret på aftale, samtykke eller interesseovervejelse. Vi behandler din adfærd på vores hjemmeside, din interaktion med os samt din interesse for vores tilbud og produkter. Vi behandler ikke personfølsomme oplysninger eller udfører profiler. Du kan til enhver tid afmelde dig vores nyhedsbrev ved at klikke linket som findes med i alle nyhedsbreve.

  Formål
  Retsgrundlag
  Personlige oplysninger
  At administrere og levere bestillinger og yde support
  Fuldføre købsaftale (Købsvilkår)
  Navn, adresse, faktureringsadresse, telefonnummer, e-mail
  Betalingsoplysninger, ordrehistorik
  Kundenummer, login information
  Geografisk information, IP-adresse, enhedsinformation
  At sikre, at lovkrav overholdes som fx. regnskabsloven
  Juridisk forpligtelse
  Navn, adresse, telefonnummer samt e-mail
  IP-adresse, enhedsinformation, login information
  At markedsføre produkter og tjenester via e-mail, telefon og pr. post
  Aftale
  Samtykke
  Interesseovervejelse
  Navn, adresse, e-mail, telefonnummer
  Geografisk information
  IP-adresse, enhedsinformation

  Information om hvilke af vores produkter eller tilbud du har været interesseret i og hvordan du interagerer med vores nyhedsbrev
 6. Offentliggørelse
  Dine oplysninger bliver ikke offentliggjort.
 7. Reklamer
  På vores hjemmeside vises kun reklamer for de produkter vi sælger.
 8. Videregivelse til tredjepart
  Vi kan videregive dine oplysninger til vores samarbejdspartnere. Disse samarbejdspartnere medvirker til at opfylde aftalen.
 9. Cookies
  Vores hjemmeside anvender cookies. Også tredjeparter, som vi linker til, kan gemme cookies. Første gang du besøger vores hjemmeside, vises en meddelelse, der forklarer formålet med vores brug af cookies. Din fortsatte brug af vores hjemmeside indebærer accept af cookies. Det står dig frit for at deaktivere cookies i dine browserindstillinger. Dog skal du være opmærksom på, at det kan medføre, at vores hjemmeside ikke længere fungerer optimalt. Vi har truffet aftale om brug af cookies og applikationer med tredjeparter, der gemmer cookies. Dog har vi ikke fuldstændig kontrol med, hvad udbyderne af disse applikationer foretager sig med de gemte cookies. Yderligere oplysninger om disse applikationer og deres håndtering af cookies fremgår af pågældende tredjeparters erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger. (Vær opmærksom på, at disse muligvis ændres fra tid til anden.)
 10. Google Analytics
  Vi anvender Google Analytics (GA), en gratis webbaseret statistiktjeneste, som tilbydes af Google. Dette indebærer at kildekoden på vores sider indeholder kodeafsnit som leveres af Google. Denne besøgsdata sendes til Google. Vi har underskrevet en aftale med Google om brugen af disse oplysninger. Google har ikke fået tilladelse til, at anvende informationen de får fra Analytics til andre Google tjenester. Google anvender den indsamlede information til at lave webanalyserapporter til GA-kunder (som Hiway Data ApS). Ingen personlig information videregives. Hvis du ikke vil have at Hiway Data ApS bruger GA til at overvåge webstatistik, så kan du ændre indstillingerne i din weblæser (anvend fx. Adblock og NoScript).
 11. Sikkerhed, kryptering (SSL)
  Vi har truffet foranstaltninger til at forebygge misbrug af og uautoriseret adgang til personoplysninger. Specielt har vi truffet nedenstående foranstaltninger:
  Vi benytter krypterede forbindelser (SSL, secure sockets layer) til, at beskytte al udveksling af oplysninger mellem din computer og vores internetsted, når du indtaster personoplysninger.
  • 11.1 Information om SSL
   SSL betyder "secure sockets layer" og er en krypteringsmetode, der længe har været anvendt. Med denne metode krypteres al trafik mellem kundens browser og serveren, så det ikke er muligt at "aflytte" det som sendes. SSL nøglen garanterer derudover også at du virkelig sender dine oplysninger til virksomheden og ikke til en person som udgiver sig for at være en anden.

   Hvordan kan man se at en side er krypteret?
   Låsesymbolet i statusfeltet (hvis den er vist) længst nede i din browser er ikke en pålidelig indikator for kryptering. Især ikke på sider som på grund af minimal håndtering og højre download hastighed, er opbygget med frames. I sådanne tilfælde kan en ansøgningsformular være beskyttet med SSL mens andre frames omkring navigeringen ikke er krypteret, fordi der ikke er nogen information som skal beskyttes.

   Hvordan sikrer jeg at en side virkelig er krypteret?
   Begynder adressen eller URL (webadresse) med "https:// ..." så er siden krypteret med SSL-protokol. Den vigtige forskel er bogstavet "s" i "https". Sider som ikke er krypteret starter med "http".

   Hvad skal jeg bruge SSL til?
   Hiway Data ApS anvender SSL metoden til alle oplysninger som skal beskyttes. Det er en sikkerhed for dig, at dine personoplysninger som fx. adgangskode, adresse eller kreditkortnummer ikke havner i de forkerte hænder. Krypteringen aktiveres som standard. Alle efterfølgende sider beskyttes øjeblikkelig af SSL, hvis de indeholder dine oplysninger.

   Hvad gør jeg, hvis SSL ikke fungerer?
   SSL fungerer muligvis ikke, hvis din firewall ikke understøtter SSL eller såfremt du ikke har angivet nogen sikkerhedsproxy i din browser. I dette tilfælde vil en fejlmeddelelse gøre dig opmærksom på problemet. Hvis dette problem opstår, skal du kontakte din IT-leverandør (Hiway Data ApS).
 12. Så længe gemmer vi oplysninger om dig
  Ovennævnte personoplysninger gemmes, så længe det er nødvendigt for at behandle dine ordre inklusive garantiforpligtelser. Derefter gemmes oplysningerne i højst ét år til ovennævnte statistiske formål. Derefter slettes oplysningerne, medmindre lovgivningen foreskriver længere frister (f.eks. pligten til at gemme betalingsoplysninger.
 13. Internetsteder tilhørende tredjepart
  Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger omfatter ikke internetsteder tilhørende tredjepart, som der linkes til fra vores hjemmeside. Vi kan ikke garantere, at disse tredjeparter håndterer dine personoplysninger på betryggende eller sikker vis. Før du besøger disse sider, anbefales det at læse pågældende siders erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.
 14. Ændringer i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger
  Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Det anbefales derfor at læse denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger regelmæssigt.
 15. Dine rettigheder
  1. Indblik i og ændringer af dine oplysninger
   Ved spørgsmål om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger eller indblik i, ændring eller sletning af dine personoplysninger er du altid velkommen til at kontakte os under brug af nedenstående kontaktoplysninger. Du kan også sende os en anmodning om at se, ændre eller slette disse oplysninger. Du kan også forlange at få tilsendt de oplysninger, som vi benytter med din tilladelse, eller forlange, at vi begrænser brugen af dine personoplysninger. For at forebygge misbrug kan vi bede dig om at identificere dig på betryggende vis. Hvis det drejer sig om indblik i personoplysninger tilknyttet en cookie, skal du vedhæfte en kopi af pågældende cookie. Du finder denne i dine browserindstillinger. Hvis oplysningerne er forkerte, kan du forlange dem rettet eller slettet.
  2. Databeskyttelses myndighed
   Vi er altid imødekommende, hvis du ønsker at klage over brugen af dine personoplysninger. I medfør af databeskyttelses lovgivningen har du også mulighed for at klage over behandlingen af dine personoplysninger ved en formløs henvendelse til https://www.datatilsynet.dk/.

   OBS! Ved at anvende denne hjemmeside, så accepterer du ovenstående vilkår.
 16. Kontaktinformation
  Har du spørgsmål til denne persondata politik, håndteringen af dine personoplysninger eller ønsker du at anmode om et udklip af registret, bedes du kontakte os på nedenstående kontaktinformation:

  Hiway Data ApS
  Højagervej 2
  DK-9800 Hjørring
  Tlf.: +45 9890 2354
  info@hiwaydata.dk
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System